אמא אשמה?!?

מדוע הורים מרגישים אשמה? האם רגש האשמה הוא חלק אינטגראלי בהורות? איך הגענו למצב בו אנחנו נותנים כל-כך הרבה ומרגישים שאנחנו לא בסדר? יש מחשבה המלווה אותנו יומם וליל, מנקרת ושואלת: "האם עשיתי מספיק"?