הכול אני יכול בחופש הגדול…

נסו לדמיין מפגש בשדה התעופה בין עולה מבריה"מ ועולה מצרפת. ללא מאמץ אפשר לתאר את הקשיים בתקשורת, את חוסר ההבנה והפערים המנטאליים שבין השניים. הפער ביניהם עלול לשמש משל לפער בין הורים וילדים, דקה אחרי שהצלצול האחרון נשמע בבית הספר ו- יוצאים לחופש.