הרב אליהו ידיד – חובת הביטחון בה' מול חובת ההשתדלות

בשאלת היחס בין ביטחון בה' ובין השתדלות התלבטה היהדות משחר קיומה. מהי מידת ההשתדלות הראויה מול מידת הבטחון בה'? בשיעור נדגים כיצד פעלו דמויות בתנ"ך בדילמה מורכבת ומרתקת זו, כאברהם, יוסף, דוד, רבקה, נעמי ועוד, ומה הורו לדורות.

עוד מוצרים שיעניינו אותך

אפרת ברזל

אליעזר רוזנפלד – ניגון של צמיחה

כנס נערות תשפג

39.00 

״מדי דברי בו״ – שיח אימהות שכולות

הרבנית רחל בזק | י-ה אכסוף

הרב שמואל אליהו – "ברכנו אבינו כולנו כאחד"