עשרת ימי תשובה עם הילדים

הימים שאנו נמצאים בהם מכונים בפי העם: ימים נוראים. ואולם, לילדים – אסור שהימים הנוראים יהיו ויורגשו כנוראים!