השוני בין האיש לאשה

מאיפה צצו ההבדלים בינינו? ואיך לא רבים בגלל ההבדלים הללו כל הזמן?… הרב אוהד תירוש (מעובד על פי שיעור שניתן בכנס הקיץ) מאיפה צצו ההבדלים