"מה נשתנה?" – מלמדים את הילדים לשאול

הילד הצעיר, הוא בטבעו "יצור" שואל. זוהי דרכו להכיר את העולם החדש לו כל כך. הוא אינו מכיר עדיין את סדרי הטבע והחיים, וחלקם חדשים לו. כל יום הוא מגלה דבר חדש, אצלו – פסח זה כל השנה