אנשי הצוות

הנהלה

הרבנית דנה תירוש

מנהלת ומקימת המכון

כאן כותבים כמה מילים על הרבנית תירוש על הרקע שלה מה היא עושה כרגע במה היא מתמחה וכו

הרב אוהד תירוש

מנהל ומקים המכון

כאן כותבים כמה מילים על הרב תירוש על הרקע שלו מה הוא עושה כרגע במה הוא מתמחה וכו

המרצים שלנו

דוגמא למרצה במכון

דוגמא למרצה במכון

כמה מילים על המרצה

דוגמא למרצה במכון

דוגמא למרצה במכון

כמה מילים על המרצה

דוגמא למרצה במכון

דוגמא למרצה במכון

כמה מילים על המרצה

דוגמא למרצה במכון

דוגמא למרצה במכון

כמה מילים על המרצה

צוות המכון

דוגמא לאיש צוות במכון 2

מזכירה משרדית

תיאור על איש הצוות

דוגמא לאיש צוות במכון

מנהלת שירות לקוחות

תיאור על איש הצוות

דוגמא לאיש צוות במכון

מנהלת שירות לקוחות

תיאור על איש הצוות

דוגמא לאיש צוות במכון

מנהלת שירות לקוחות

תיאור על איש הצוות